Regnskabsassistance omfatter bla.

 • Løbende bogføring
  * indscanning af leverandørfakturaer/bilag
  * håndtering af udlæg/rejseafregninger
  * bogføring af indbetalinger
 • Godkendelse og betaling af leverandørfakturaer
 • Fakturering til kunder
 • Debitorstyring, rykning og inkasso
 • Anlægskartotek og afskrivninger
 • Sagsbogføring og styring
 • Månedsvis/kvartalsvis afstemning af statuskonti
 • Periodebalancer, måneds- eller kvartalsvist
 • Måneds-/kvartalsrapportering
 • Udarbejdelse af budget og opfølgning herpå
 • Momsafstemning og indberetning til Skat
 • Årsafstemning og afslutning til årsregnskab
 • Årsrapport, skat og selvangivelse
  - dog kun for nystartede virksomheder.
  - mindre virksomheder og ApS - her har jeg samarbejde med revisionsfirma i Næstved. (link)

Lønservice omfatter bl.a.:

 • Lønkørsel (funktionær- og timelønnede)
 • Indberetning til Skat/E-indkomst
 • Feriepenge, fritvalg/SH-afregning
 • Ferieregnskab incl. 6. ferieuge
 • Afregning til tiden og afstemning.
 • Refusion af sygedagpenge mv. via virk.dk
 • Hjælp til udarbejdelse af kontrakter

Bemærk: ny bogføringslov træder i kraft i 2023 - en væsentlig ændring er krav om digitalisering (elektroniske opbevaring) af dine bilag. Denne funktion er tilgængelig i de fleste regnskabsystemer i dag.